URBAN LIVSKVALITET

Et fremtidsrettet bysentrum i Oslo

bysentrum-

Økern Sentrum ligger midt i hjertet av Hovinbyen, et av de mest ambisiøse byutviklingsområdene i Oslo de kommende årene. Hovinbyen har et potensial på 30-40.000 nye boliger og 2,5 millioner kvm næringsareal, og vil huse totalt 100.000 mennesker.

Økern Sentrum vil bli selve navet i Hovinbyen, og vil forme og forandre Oslo, i tråd med vekststrategiene for Oslo kommune: «Oslo mot 2030: Smart, trygg, grønn» og «Oslo mot 2040: Vår by, vår fremtid».

Fra 2022 vil Steen & Strøm og Storebrand skape et urbant, bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum som inkluderer 163.000 kvm med badeland, kino, boliger, kultur, kontor og hotell, i tillegg til å bygge et av Oslos ledende handelshus.

"Vi vil skape et nytt, pulserende bysentrum for lokalbefolkningen som byr på yrende liv gjennom hele døgnet med handel, kontor, hotell, kino, badeland og kulturtilbud. Det blir en bydel som har alle funksjoner, hvor det er et godt sted å være og hvor folk vil trives. Vi vil nå sette Økern sentrum på kartet med spennende arkitektur og et levende by- og kulturliv"


Prosjektdirektør Thomas Holth

«VISJONEN ER Å BRINGE MENNESKER SAMMEN, INSPIRERE I HVERDAGSLIVET OG SKAPE EN LEVENDE ATMOSFÆRE SOM HAR POSITIV INNVIRKNING I FOLKS LIV.»

 • Nye visjoner for Økern Sentrum

  Visions for a sustainable societal development and a new Nordic model for city development where a high quality of city life is the goal.

 • Godkjent rammesøknad

  On November 22nd, Oslo Municipality sanctioned the building application for Økern centre.

 • Innsendt Rammesøknad

  Building Permit Application delivered February 1. 2017.

 • Godkjent reguleringsplan

  The zoning plan for Økern Centre is approved by the Department for Environmental Affairs including 55 000 sqm for commerce.

 • Navet i Hovinbyen

  In the middle of Hovinbyen, one of Oslo's most ambitious city development projects, a new urban and sustainable city centre is about to emerge!