Medvirkning

Sammen kan vi skape god by

I vår medvirknings- og involveringsprosess starter vi med å gå bredt ut for å involvere og engasjere lokalbefolkning og interessenter på Økern og hente inn relevant informasjon. Vi analyserer og finner mønster i informasjonen og innspillene vi mottar. Dette bruker vi til å legge strategien for en helhetlig, bærekraftig og inkluderende byutvikling for menneskene som skal bo og leve på Økern i fremtiden.
Si din mening her: medvirk-okernsentrum.no


URBAN LIVSKVALITET

Et fremtidsrettet bysentrum i Oslo

Økern Sentrum ligger midt i hjertet av Hovinbyen, et av de mest ambisiøse byutviklingsområdene i Oslo de kommende årene. Hovinbyen har et potensial på 30-40.000 nye boliger og 2,5 millioner kvm næringsareal, og vil huse totalt 100.000 mennesker.

Økern Sentrum vil bli selve navet i Hovinbyen, og vil forme og forandre Oslo, i tråd med vekststrategiene for Oslo kommune: «Oslo mot 2030: Smart, trygg, grønn» og «Oslo mot 2040: Vår by, vår fremtid».

Fra 2022 vil Steen & Strøm og Storebrand skape et urbant, bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum med dynamisk byliv, boliger, kultur, kino, kontor og hotell. I tillegg skapes et av Oslos ledende handelsdistrikter med aktive fasader og mylder av tilbud i gatene.

Les mer om Økern som bysentrum

"Vi vil skape et nytt, pulserende bysentrum for lokalbefolkningen som byr på yrende liv gjennom hele døgnet med handel, kontor, hotell, kino, urbane aktivtetet og kulturtilbud. Det blir en bydel som har alle funksjoner, hvor det er et godt sted å være og hvor folk vil trives. Vi vil nå sette Økern sentrum på kartet med spennende arkitektur og et levende by- og kulturliv"


Prosjektdirektør Thomas Holth

«VISJONEN ER Å BRINGE MENNESKER SAMMEN, INSPIRERE I HVERDAGSLIVET OG SKAPE EN LEVENDE ATMOSFÆRE SOM HAR POSITIV INNVIRKNING I FOLKS LIV.»