BÆREKRAFT

Europas mest bærekraftige byutvikling

Økern-prosjektet jobber med en helhetlig og fremtidsrettet tilnærming som skal gi bærekraft i alle ledd. Bærekraft er ikke en valgmulighet, men et fundament i prosjektet. Vi har en offensiv visjon om å være blant Europas ladende innen bærekraftig byutvikling. Økern skal være spydspissen til Oslo som forbilde innen bærekraftig utvikling. Det handler om å bruke de ressursene vi har på en måte gjennom bruk av nye prosesser, forretningsmodeller og ny teknologi. 

Med rammeverket og sertifiseringen BREEAM Communites vil vi sikre økonomisk-, miljømessig- og sosial bærekraft for hele områdeutviklingen. Implementering av globale, nasjonale og lokale bærekraftmål skal sørge for utviklingen av en smart by som tilrettelegger for grønn mobilitet og sirkulær økonomi og som er rustet for fremtidens endringer og utfordringer. Økern Sentrum vil bli selve navet i Hovinbyen, og vil forme og forandre Oslo, i tråd med vekststrategiene for Oslo kommune: «Oslo mot 2030: Smart, trygg, grønn» og «Oslo mot 2040: Vår by, vår fremtid».

Fra industriområde til urbant, bærekraftig og levende bysentrum

Bred involvering skal bygge opp under den sosiale bærekraften i utviklingen av et helt nytt sentrum og en åpen og inkluderende prosess skal skape engasjement, eierskap og forutsigbarhet for alle involverte og berørte. Vi skal ivareta den inkluderende byen som setter mennesket i sentrum og bidrar til livskvalitet. Prosjektets CO2  fotavtrykk vil være minimert og leietakerne vil ha sertifiserte «Green Lease» - grønne leieavtaler - som sikrer langsiktig bærekraft.

Ekte engasjement for urban bærekraft

Steen & Strøm og Storebrand som verdensledende selskaper innenfor bærekraft iht. de internasjonale kåringene GRESB og GLOBAL 100, legger premisser for bærekraftstrategien i prosjektet. Selskapene har fokus på fremtidsrettet stedsutvikling der handel er bare ett av mange tilbud, og må integreres med andre tilbud i lokalområdet. Dette betyr god integrasjon med offentlig transport, kultur og fritid, bedrifter, tjenesteyting og boligområder. Bærekraftig drift omfatter miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter, hvor hvert område har klart definerte mål som skal bidra til kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner. 

At man har en eierstruktur med verdier som dette er en forutsetning for å få til en bærekraftig og langsiktig byutvikling på Økern. Dette verdiprinsippet sammen med de ambisiøse planene til Oslo kommune gjør at man på Økern har en helt unik mulighet til å skape den nye nordiske modellen for bærekraftig byutvikling. Les mer:

BÆREKRAFTSTRATEGI HOS STOREBRAND
BÆREKRAFTSTRATEGI HOS STEEN & STRØM EIENDOM