BÆREKRAFT

Bærekraftige løsninger for fremtiden til Økern Sentrum

Vår filosofi gjennom hele Økern-prosjektet er en helhetlig og fremtidsrettet tilnærming som forsikrer bærekraft i alle ledd. Bærekraft er ikke en valgmulighet, men et fundament i prosjektet vårt.

Denne tilnærmingen er gjennomgående i hele prosjektet. I både forarbeidet-, planlegging- og utviklingsfasen, strekker vi oss mot en sirkulær og fossilt brenselsfri byggeplass, der innovative og bærekraftige løsninger implementeres. Utførelsen er i henhold til BREEAM* standarder — inkludert materialer, energiforbruk, vannforvaltning, avfallshåndtering og grønn mobilitet. 

Prosjektmål for bærekraftig utvikling. 
  • Sertifisert BREEAM* “Excellent”
  • Redusert energiforbruk og bruk av lokal grønn energikilde for oppvarming og kjøling
  • Miljøvennlig mobilitet — høy andel av ankomst fra gange, sykkel eller kollektiv transport
  • Leveranser optimalisert i henhold til bærekraft
  • Lokal vannforvaltning og miljøvennlige tak, samt gjenbruk av vann
  • CO2 fotavtrykk kalkulert og redusert for å nå FNs bærekraftsmål
  • Sirkulær økonomi og fossilfrie byggeplasser
  • Innovative krav til prosjektets mange bærekraftløsninger
  • Grønne leiekontrakter

Ved å implementere «cradle-to-cradle» tankegangen ned i detalj, vil prosjektet være bærekraftig ikke bare i dag, men også i morgen. Prosjektets CO2  fotavtrykk vil være minimert og leietakerne vil alle ha sertifiserte «Green Lease» avtaler som sikrer langsiktig bærekraft. 

Med denne miljøvennlige profilen og bygningsinfrastrukturen er vi overbevist om at vår lidenskap for bærekraft vil påvirke både kunder og beboere. Vi er sikre på at denne tilnærmingen til bærekraft fører til den mest lønnsomme løsningen på sikt for våre leietakere, interessenter og eiere. 

Vi inviterer også til å samarbeide og være en del av å lage en ny nordisk model for bærekraftig byutvikling, for å dele vår filosofi i samsvar med vår forpliktelse «Act for GoodTM»**

 **Act for GoodTM er vårt selskaps metode som oppfyller kravene våre til operasjonell kvalitet innen miljømessig, sosial og samfunnsmessig ytelse.

SOLID FOKUS

Ekte engasjement for urban bærekraft

Steen & Strøm og Storebrand har solid fokus på bærekraftig ytelse.

I 2016 ble Steen & Strøm kåret til det mest bærekraftige kjøpesenterselskapet i Europa av internasjonale Gresb Survey. Storebrand ble kåret til verdens mest bærekraftige pensjons- og forsikringsselskap i 2017. Selskapene har fokus på fremtidsrettet stedsutvikling der handel er bare ett av mange tilbud, og må integreres med andre tilbud i lokalområdet. Dette betyr god integrasjon med offentlig transport, kultur og fritid, bedrifter, tjenesteyting og boligområder. Bærekraftig drift omfatter miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter, hvor hvert område har klart definerte mål som skal bidra til kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner.

Storebrand har en egen bærekraftstrategi som også vil legges til grunn for dette prosjektet i samarbeid med Steen og Strøm. Les mer om eierne.

At man har en eierstruktur med verdier som dette er en forutsetning for å få til en bærekraftig og langsiktig byutvikling på Økern. Dette verdiprinsippet sammen med de ambisiøse planene til Oslo kommune gjør at man på Økern har en helt unik mulighet til å skape den nye nordiske modellen for bærekraftig byutvikling. Man vil også se mot andre viktige bærekraftsinitiativ for fremtiden.

BÆREKRAFTSTRATEGI  HOS STOREBRAND

BÆREKRAFTSTRATEGI HOS STEEN & STRØM EIENDOM