ET AV OSLOS VIKTIGSTE BYUTVIKLINGSPROSJEKTER

Økern skal bli et nytt bærekraftig bysentrum i Oslo

Økern har en naturlig posisjon for å bli et solid bysentrum i Oslo, utenfor sentrumskjernen. Økern blir selve navet i bydelen Hovinbyen, der det nå etableres over 12.000 boliger med tilhørighet til Økern kollektivknutepunkt. 

Økern Sentrum vil knytte Groruddalen til Oslo Sentrum. Utviklingsprosjektet skal være berikende for Oslo og Hovinbyen og innehar alle de funksjonene som et fungerende bysentrum skal ivareta:

  •     Smarte og urbane boliger
  •     Nyskapende og sentrale arbeidsplasser
  •     Urbant opplevelsesområde
  •     Handelssenter og aktivt bygulv
  •     Kollektivknutepunkt og bydelssentrum

ØKERN SENTRUM

Ekte, berikende og bærekraftig by

Økern Sentrum vil bli en positiv og sentral katalysator for området, og for de nærliggende utviklingsprosjektene. Handels- og opplevelsesnæringen på stedet vil bidra til å skape byliv og verdiskapning for hele byen. Med boliger og mennesker på Økern vil man skape liv på gatene — noe som gir varme, mangfold og trygghet i bysamfunnet.

Økern er som knutepunkt et strategisk viktig satsingsområde for hele den nordøstlige delen av Oslo. Med en slik tyngde koblet til markedsarenaen i handelshuset og i bygulvet rundt, får vi et handelsknutepunkt som kan bli den kommersielle kraften og motoren i hele utviklingen i Hovinbyen.

BYSENTRUM

Leve. Jobbe. Handle. Oppleve.

BOLIGER I SENTRUM

Gode urbane boliger bør ha en sentral beliggenhet, grøntstrukturer med urbane naturopplevelser og byliv. I en smart og trygg by er det stor grad av tilhørighet til byen — en tilhørighet beboerne får gjennom eierskap til boligene sine.
Leve —

SENTRALE ARBEIDSPLASSER

Det vil bli et mangfold av arbeidsplasser på Økern, med handel, service, reiseliv og kulturnæring, i tillegg til tradisjonelle kontorarbeidsplasser. Økern blir et viktig verdiskapningsområde for hele byen.
Jobbe —

URBANT OPPLEVELSESOMRÅDE

Økern vil bli en destinasjon i seg selv. Det skal etableres et godt sted å være, med spennende urban natur, handel, mat og drikke, et folkebad, aktivitets- og kulturtilbud og gode allmenne møteplasser.
Oppleve —

HANDELSSENTER

På Økern etableres et nytt handelsknutepunkt i byen, med handelsareal og spisesteder som representerer den nordiske, fremtidsrettede tilnærmingen til handel.
Handle —

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT & BYDELSSENTRUM

I kontakt med byen

Vi skal sikre den urbane bykvaliteten, livskvaliteten og miljøkvaliteten på Økern. Vi vil skape et levende, urbant og kompakt bysentrum med ikoniske, klimasmarte bygg som innehar bymessige kvaliteter og funksjoner som handel, kultur, opplevelser, hotell, kontorer og boliger.

Den sentrale beliggenheten og nærheten til Ring 3 vil med moderne transportmidler som elektriske og selvkjørende mikrobusser, el-sykler og elbiler, gjøre dette til et bærekraftig bysentrum, med stort fokus på ny grønn mobilitet som blir veldig viktig for utviklingen av hele nordøstlige Oslo.

VI GLEDER OSS TIL Å SI VELKOMMEN TIL ØKERN SENTRUM. TIL ALLE I HELE OSLO.