ET AV OSLOS VIKTIGSTE BYUTVIKLINGSPROSJEKTER

Økern skal bli et nytt bærekraftig bysentrum i Oslo

Oslo Kommune har besluttet å utvikle Økern til å bli et levende byområde med boliger, handel, kultur og kontorer. Økern blir sentrum i Hovinbyen som er det store utviklingsområdet for boligbygging og bedriftsetableringer nord for Oslo sentrum. 

Det skal bygges over 12 000 boliger i gangavstand fra Økern T-banestasjon. 

Økern vil binde Groruddalen sammen med indre Oslo By. På Økern kommer det:

  • Moderne boliger
  • Arbeidsplasser innenfor mange næringer
  • Sosialt liv, kulturtilbud, og grønne lunger
  • Handel og livlig byatmosfære
  • Svært godt kollektivtilbud


Økern Sentrum er ett av flere store prosjekter i Økernområdet. Vi planlegger og bygger ut et areal som kan huse opp mot 300 000 kvm bygningsmasse. Dette er noe mer enn Aker Brygge. 

Oslos planer for Hovinbyen og Økern er realistiske, gode og fremtidsrettede. Byen vokser og skaper muligheter og ny dynamikk.

ØKERN SENTRUM

Ekte, berikende og bærekraftig by

Økern Sentrum vil bli en positiv og sentral katalysator for området, og for de nærliggende utviklingsprosjektene. Handels- og opplevelsesnæringen på stedet vil bidra til å skape byliv og verdiskapning for hele byen. Med boliger og mennesker på Økern vil man skape liv på gatene — noe som gir varme, mangfold og trygghet i bysamfunnet.

Økern er som knutepunkt et strategisk viktig satsingsområde for hele den nordøstlige delen av Oslo. Med en slik tyngde koblet til markedsarenaen i bysentrumet, byylivet og i bygulvet rundt, får vi et urbant knutepunkt som kan bli kraften og motoren i hele utviklingen i Hovinbyen.


BYSENTRUM

Leve. Jobbe. Handle. Oppleve.

BOLIGER I SENTRUM

Gode urbane boliger bør ha en sentral beliggenhet, grøntstrukturer med urbane naturopplevelser og byliv. I en smart og trygg by er det stor grad av tilhørighet til byen — en tilhørighet beboerne får gjennom eierskap til boligene sine.
Leve —

SENTRALE ARBEIDSPLASSER

Det vil bli et mangfold av arbeidsplasser på Økern, med handel, service, reiseliv og kulturnæring, i tillegg til tradisjonelle kontorarbeidsplasser. Økern blir et viktig verdiskapningsområde for hele byen.
Jobbe —

URBANT OPPLEVELSESOMRÅDE

Økern vil bli en destinasjon i seg selv. Det skal etableres et godt sted å være, med spennende urban natur, handel, mat og drikke, et folkebad, aktivitets- og kulturtilbud og gode allmenne møteplasser.
Oppleve —

BYLIV OG BYHANDEL

På Økern etableres et nytt byliv og handelssentrum i byen med aktive fasader, gater og torg. Sydende byliv og spisesteder som representerer den nordiske, fremtidsrettede tilnærmingen til markedet og samfunnet. Økern skal være en arena som binder byen sammen med nærområdets produsenter: et regionalt lokalmarked for hele Oslo.
Handle —

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT & BYDELSSENTRUM

I kontakt med byen

Vi skal sikre den urbane bykvaliteten, livskvaliteten og miljøkvaliteten på Økern. Vi vil skape et levende, urbant og kompakt bysentrum med ikoniske, klimasmarte bygg som innehar bymessige kvaliteter og funksjoner som handel, kultur, opplevelser, hotell, kontorer og boliger.

Den sentrale beliggenheten og nærheten til Ring 3 vil med moderne transportmidler som elektriske og selvkjørende mikrobusser, el-sykler og elbiler, gjøre dette til et bærekraftig bysentrum, med stort fokus på ny grønn mobilitet som blir veldig viktig for utviklingen av hele nordøstlige Oslo.

VI GLEDER OSS TIL Å SI VELKOMMEN TIL ØKERN SENTRUM. TIL ALLE I HELE OSLO.