ØKERN SENTRUM ANS

Prosjekteiere og utviklere

Økern Sentrum ANS ble etablert i 2006 og eies 50 % av Steen & Strøm og 50 % av Storebrand Livsforsikring. Selskapet eier flere eiendommer på Økern i Oslo hvor målet er å utvikle området til et urbant og fremtidsrettet bysentrum: Økern Sentrum. Steen & Strøm eier og driver dagens senter og er overordnet ansvarlig for prosjekt og konstruksjon på vegne av Økern Sentrum ANS.

STOREBRAND

Storebrand Livsforsikring er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av selskaper som tilbyr livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, rettet mot både privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige institusjoner. Storebrand opererer totalt 1,8 millioner kunder i Norge og Sverige.

www.storebrand.no

STEEN & STRØM

Steen & Strøm er en skandinavisk kjøpesentergruppe med 18 ledende sentre beliggende i attraktive handelsområder i Danmark, Norge og Sverige. Våre sentre besøkes av omlag 90 millioner mennesker årlig og har en total omsetning på 26 milliarder kroner. Selskapet er vedsatt til 36.6 milliarder kroner. Steen & Strøm eies av det nederlandske pensjonsfondet APG og den franske kjøpesentergruppen Klépierre.

www.steenstrom.com

KLEPIERRE

Steen & Strøm er en fullintegrert del av Klépierre — Europas ledende kjøpesentergruppe. Med over 100 kjøpesentre i storbyområder i 16 land, er Klépierre den største kjøpesenteraktøren i Europa og vil være en solid bidragsyter i forhold til å skape et urbant og fremtidsrettet handelssentrum på Økern. Selskapet er verdsatt til 22.6 milliarder euro.

www.klepierre.com