Å JOBBE PÅ ØKERN

Et fremtidsrettet arbeidsliv

Visjonen for Økerns næringsliv er å bringe mennesker sammen, inspirere i arbeidslivet og være en arena for nye innovative løsninger. Temaet for byutviklingen er det nye nordiske, som uttrykker naturlig enkelhet, kvalitet og integritet. Vår arv og tradisjon vil bli ivaretatt i utviklingen av nye arbeidsplasser, grønn teknologi, handel og bærekraftige markedsløsninger.

Et nyskapende næringsliv

På Økern skal det tilrettelegges for en nordisk, aktuell verdiskapningsarena for næringslivet i Osloregionen.

Dette blir en smart by med skapende næringsliv. Vi skal legge til rette for at det blir et samarbeid med handelsnæring og innovasjons- og kunnskapsmiljøer for å se på fremtidens marked og handelsstrukturer. Der man jobber både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med nye løsninger.

Økern Sentrum vil bli en av Oslos største arbeidsplasser

Det vil bli et mangfold av arbeidsplasser på Økern — med handel, service, reiselivs- og kulturnæring, i tillegg til etablering av nye kontorarbeidsplasser. Private arbeidsplasser vil leve i symbiose med ulike offentlige instanser i området; skole, barnehage, eldrehjem, legesenter og andre samfunnsfunksjoner. Bredden og variasjonen i arbeidsplasser blir stor.