Å JOBBE PÅ ØKERN

Nytt arbeidsliv på Økern

Nye Økern er et svært godt egnet sted for lokalisering av bedrifter og offentlige virksomheter. Det er store ledige arealer med Oslos beste tilgjengelighet. På samme måte som Bjørvika har blitt nye finansdistrikt har Økern potensial til å bli et senter for kunnskapsindustri, teknologi og kulturbedrifter. 

Økern er nå et stort område med dårlige indre forbindelser. Et stort område gir muligheter for variasjon og bredde i type virksomheter.  Byutviklerne kommer derfor til å samarbeide for å binde de ulike prosjektene på Økern sammen og forme nye Økern som et stort sammenhengende område med nærings og arbeidsliv. 

Økern Sentrum kommer til å romme svært mange arbeidsplasser fordelt på flere store og mindre virksomheter.

Et nyskapende næringsliv

På Økern skal det tilrettelegges for en nordisk, aktuell verdiskapningsarena for næringslivet i Osloregionen. Dette blir en smart by med skapende næringsliv. Vi skal legge til rette for at det blir et samarbeid med handelsnæring og innovasjons- og kunnskapsmiljøer for å se på fremtidens marked og handelsstrukturer. Der man jobber både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med nye løsninger.

Økern Sentrum vil bli en av Oslos største arbeidsplasser

Det vil bli et mangfold av arbeidsplasser på Økern — med handel, service, reiselivs- og kulturnæring, i tillegg til etablering av nye kontorarbeidsplasser. Private arbeidsplasser vil leve i symbiose med ulike offentlige instanser i området; skole, barnehage, eldrehjem, legesenter og andre samfunnsfunksjoner. Bredden og variasjonen i arbeidsplasser blir stor. Alle bysamfunnets funksjoner vil få plass i dette nye arbeidssentrumet i Oslo.