Kontakt oss

THOMAS HOLTH

Project Director
Steen & Strøm Norge AS
Støperigata 1, P.O.Box 1593 Vika
0118 Oslo, Norway

+47 911 36 886
thomas.holth@steenstrom.com

KETIL WOLD

Leasing Director
Steen & Strøm Norge AS
Støperigata 1, P.O.Box 1593 Vika
0118 Oslo, Norway

+47 913 24 828
ketil.wold@steenstrom.com

PÅL SAMUELSEN

Project Manager
Steen & Strøm Norge AS
Støperigata 1, P.O.Box 1593 Vika
0118 Oslo, Norway

+47 908 68 812
pal.samuelsen@steenstrom.com

ELIN SCHJENKEN HALVORSEN

Marketing Manager
Steen & Strøm Norge AS
Støperigata 1, P.O.Box 1593 Vika
0118 Oslo, Norway

+47 908 95 513
ElinSchjenken.Halvorsen@steenstrom.com

VERONIKA WILMANN

Project Officer
Steen & Strøm Norge AS
Støperigata 1, P.O.Box 1593 Vika
0118 Oslo, Norway

+47 47 48 79 33
veronika.wilmann@steenstrom.com

Presse

PRESSEKONTAKT

Thomas Holth
Project Director
thomas.holth@steenstrom.com
Telefon: +47 911 36 886

ILLUSTRASJONER

Arkitektillustrasjoner skal akrediteres: Benoy på interiør HMNT på fasade

Alle bilder er produsert for Økern Sentrum eller er hentet fra godkjente kilder, blant annet www.oslobrandbox.no.

Søknad om godkjennelse for bruk av bilder sendes til Thomas Holth.