Følg med på utviklingen av Økern Sentrum

February 08, 2019

Et levende laboratorium for bærekraftig byutvikling

Økern Sentrum – et levende laboratorium mot å bli Europas mest miljøvennlig byutviklingsprosjekt.
Les mer →

January 16, 2019

Bærekraftstrategi for Økern sentrum

Økern sentrum – Vi står for en bærekraftig samfunnsutvikling og en ny nordisk modell for byutvikling der et godt byliv er det sentrale målet.
Les mer →

March 13, 2018

Nye visjoner for Økern Sentrum

Visjoner for en bærekraftig samfunnsutvikling og en ny nordisk modell for byutvikling hvor en høy kvalitet på byliv er målet.
Les mer →

November 26, 2017

Godkjent rammesøknad

Den 22. november godkjente Oslo kommune byggeprosjektet til Økern sentrum.
Les mer →

October 28, 2015

Innsendt Rammesøknad

Rammesøknad levert 1. februar 2017.
Les mer →

October 28, 2015

Godkjent reguleringsplan

Midt i Hovinbyen, et av Oslos mest ambisiøse byutviklingsprosjekter, kommer et nytt by og bærekraftig sentrum nå!
Les mer →

October 28, 2015

Navet i Hovinbyen

Midt i Hovinbyen, et av Oslos mest ambisiøse byutviklingsprosjekter, kommer et nytt by og bærekraftig sentrum nå!
Les mer →