oktober 28, 2015

Innsendt Rammesøknad

Virksomheten består av et kjøpesenter og to kontorbygg som skal erstatte det eksisterende Økernsenteret og leiligheten. Man ønsker tillatelse til å trekke ned eksisterende bygninger for å bygge opp en moderne konstruksjon i tråd med den nåværende utviklingen av området.

Kjøpesenteret, inkludert restauranter og butikker, er planlagt tett integrert med de to kontorbygningene som kalles; Høyblokken og Ulvenblokken. De vil inneholde handel, handel og sosial tjeneste i tillegg til støttefunksjoner.

Den eksisterende leilighetskomplekset skal erstattes av en ny kontorbygning med 12 etasjer på toppen av kjøpesenteret. Ulvenblokken på fire etasjer og en tilbaketrukket femte etasje skal ligge langs Ulvenveien, som krysser den nordøstlige delen av kjøpesenteret.

Markedet ligger på sørsiden av kjøpesenteret og kontorbygningene. Hovedinngangen, t-banestasjonen, busstasjonen, parken / grønne strukturen og byens fotgjenger- og sykkelstier møtes alle på markedsplassen. Markedet vil bli formet for å oppnå optimale solforhold for utendørsaktiviteter og tjenester.