november 26, 2017

Godkjent rammesøknad

22. november godkjente Oslo kommune rammesøknaden for Økern Sentrum. 

Rammetillatelsen gjelder ca 90 000 m2 nærings- og handelsarealer, inkludert ca 45 000 m2 handelshus og 15 000 m2 servering og kultur. Handel i kombinasjon med servering og opplevelser er viktige bærebjelker for å skape et attraktivt og fremtidsrettet sentrum også på kveldstid og i helgene på Økern. I tillegg vil høyblokken på Økern rives og gjenreises med samme plassering som i dag.

- Rammetillatelsen er en avgjørende milepæl. Økern Sentrum er et av Oslos største, viktigste og meste ambisiøse byutviklingsprosjekter. Det er en glede å ha fått grønt lys for den første etappen av prosjektet som gjelder bygging av det nye, fremtidsrettede handelshuset, sier Thomas Holth, prosjektdirektør for Økern Sentrum i Steen og Strøm.

Eierne Steen og Strøm og Storebrand har ambisjoner om å skape en urban, bærekraftig og fremtidsrettet bydel med et stort folkebad, boliger, kino, kultur, kontor, og hotell i tillegg til et av Oslos største handelshus. 

- Vi skal sikre et godt byliv ved å tilrettelegge for opplevelser som gjør Økern til en destinasjon i seg selv. Vi utvikler en moderne, nordisk handelsdestinasjon som vil bidra til aktivitet og pulserende byliv både på dag- og kveldstid hele uken igjennom, sier Holth.

Reguleringsplanen for Økern Sentrum ble vedtatt av et samlet Oslo bystyre i 2011. Etter den tid har det vært diskusjoner rundt infrastruktur og handelsareal. Arbeidet med å avklare hvilken infrastruktur som skal bygges, og ansvarsfordeling mellom den private utbygger og de offentlige myndigheter, har vært og er fortsatt krevende.

Byggestart forventes i 2018, under forutsetning av at de siste spørsmålene rundt infrastrukturbidrag faller på plass. 

- Før vi kan beslutte og iverksette bygging, er det er nødvendig å inngå avtaler med Oslo kommune om infrastrukturforpliktelser. Det gjenstår fortsatt diskusjon rundt broløsning over Ringveien, og vi ønsker å finne gode løsninger sammen med kommunen. Vi er svært entusiastiske for prosjektet, avslutter Holth.