mars 13, 2018

Nye visjoner for Økern Sentrum

Økern Sentrum — Vi står for en bærekraftig samfunnsutvikling og en ny nordisk modell for byutvikling der et godt byliv er det sentrale mål.

Bylivet er summen av de mangfoldige og menneskelige aktivitetene i byen. Et mangfold av aktiviteter krever byrom av ulike slag og av høy kvalitet. Kultur, arkitektur og urban natur setter rammer for et inkluderende byliv Når man i tillegg tilbyr handel, mat og drikke og et folkebad, blir dette et bylivssenter for hele byen, og en destinasjon for folk i hele området.

Og folk skaper byliv. For å få enda flere folk i sentrum skal vi legge premissene for den urbane bykvaliteten, livskvaliteten og miljøkvaliteten på Økern ved også å utvikle gode, smarte boliger i sentrum. 

Boliger blir en viktig del av Økern som bysentrum. Med en betydelig andel mennesker som lever sine liv i tilknytning til byen, vil det skapes et nytt dynamisk og levende bysentrum på Økern. Det skaper tilstedeværelse, som igjen gir trygghet, godt byliv og urban dynamikk. Det blir liv hele døgnet, med mennesker som har stor tilhørighet og eierskap til området. 

Dette mener vi er en god visjon å ha for utviklingen vår på Økern, og boligene i sentrum må stå i sentrum av dette. Derfor lanserer vi nå den nye visjonen for Økerns boliger i sentrum. les mer på. projectokern.com/leve