januar 16, 2019

Bærekraftstrategi for Økern sentrum

Økern sentrum – Vi står for en bærekraftig samfunnsutvikling og en ny nordisk modell for byutvikling der et godt byliv er det sentrale målet.

Vår filosofi gjennom hele Økern-prosjektet er en helhetlig og fremtidsrettet tilnærming som forsikrer bærekraft i alle ledd. Bærekraft er ikke en valgmulighet, men et fundament i prosjektet vårt. Denne tilnærmingen er gjennomgående i hele prosjektet.

Prosjektet skal ha en tydelig og inspirerende bærekraftig profil for miljøriktige løsninger basert på ny teknologi og ny viten om natur, menneske og samfunnet vi er en del av. I både forarbeidet-, planlegging- og utviklingsfasen, strekker vi oss mot en sirkulær og fossilt brenselfri byggeplass, der innovative og bærekraftige løsninger implementeres. Utførelsen er i henhold til BREEAM* standarder – inkludert materialer, energiforbruk, vannforvaltning og grønn mobilitet.

Les mer om prosjektets bærekraftstrategi her.