FRA TRAFIKKMASKIN, TIL HANDELSKNUTEPUNKT OG BYSENTRUM MED URBAN LIVSKVALITET

Økern Sentrum blir et ekte fremtidsrettet bysentrum

Slik vil vi transformere Økern fra trafikkmaskin til et moderne handelsknutepunkt og et bærekraftig bysentrum med urban livskvalitet. 

 • Med helhetlig og langsiktig utvikling av bydelen
 • Med fokus på urban bærekraft, grønn mobilitet og kollektiv tilgjengelighet
 • Med tilrettelegging for gode opplevelser 
 • Med fokus på aktivitet og kultur
 • Med grønn og urban natur og gode smarte boliger
 • Med Handel, byøkologi og et godt byliv

HOVINBYEN

Oslos største utviklingsområde

Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med planer for 30–40 000 nye boliger som vil huse totalt 100 000 mennesker og 2,5 millioner kvm næringsareal som utgjør 50–100 000 nye arbeidsplasser. 

Nærheten til sentrum gjør at Hovinbyen vil være en forlengelse av den tette byen. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Hovinbyen skal binde sammen indre by og Groruddalen.

BOLIGER I SENTRUM AV HOVINBYEN

Analysen av planlagte og igangsatte prosjekter i området viser at det er en logisk konsentrasjon av næring inn mot Økern og Løren sentrum, og ofte rendyrkede boligprosjekter lengre ut av sentrum. Særlig peker dette seg ut i planområdet mot Sinsen, og det omfattende boligområdet på Ulven. 

I aksen mot Haraldsrud er det derimot blandede formål, med kulturnæring og kontorer. Å lage en forbindelse mellom knutepunktet på Økern, Risløkka med sin småhusbebyggelse og Kabelgata vil være viktig for sentrumsfølelsen. 

Økern Bolig vil skape en boligtypologi på nordsiden av prosjektet som vil gi god dynamikk og koble Økern Sentrum inn mot parkarealet bak.

Økern som sentrum

Til sammen er det planlagt over 12 000 boliger i umiddelbar nærhet til Økern Sentrum, med maksimal utnyttelsesgrad på ca 300 %, og maksimal høyde på rundt 20 etasjer. Dette er bymassen og konteksten Økern skal forholde seg til som et ikonisk sentrum. Med Ulven, Økern S, Hasle Linje, Gregers Kvartal, Økern Torg, Kabelgata og Økern Sentrum selv er det planlagt over 7 000 boliger med omlag 15 000 mennesker. Under er et utvalg av de viktigste identitetsprosjektene i nærområdet.

ØKERN SOM DEL AV OSLO

Ekte. Nyskapende. Berikende. En ny bydel for Oslo.

Økern er at av de viktigste byutviklingsgrepene i Oslo i moderne tid.  Og som Oslo selv, skal Økern bli en naturlig, smart, varm og skapende bydel med plass til alle typer mennesker i alle livets faser.

De offentlige nøkkelstrategiene er også det strategiske bakteppet for utviklingen av Økern.

Verdigrunnlagene skal sammenfalle, både i samfunnsnytten som etableres og den aktuelle markedsrelevansen som  Økern får som del av Oslo sentrum og sentrum for Hovinbyen.

Markedsgrunnlag

Økern ligger i dag i bydel Bjerke på grensen mot bydel Grünerløkka, i det som i Oslos byplansammenheng omtales som ytre by. Økern ble regulert til industriområde i 1950.

Økern ligger sentralt plassert i Oslo og har et nedslagsfelt på 783 000 Innbyggere, som ventes å øke til omlag 874 000 innbyggere i 2025.

Primærmarkedet består av bydelene Bjerke, Grunerløkka, Gamle Oslo, Grorud og Alna med 222 000 innbyggere, som forventes å vokse med 15,2 % innen 2025.

Sekundærmarkedet består av ytterligere 227 000 innbyggere som inkluderer bydelene Sagene, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Stovner.

Tertiærområdet inkluderer resten av Oslo, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal med 324 000 innbyggere. 

Økern i Osloregionen

Innen 15 minutters kjøretid bor det 560 000 personer og innen 30 minutters kjøretid finnes nærmere 1 million. I Osloregionen som er ca 1 til 1,5 times kjøring i hver himmelretning bor det ca. 2 400 000 mennesker.

HISTORIEN

Økern før og nå

Navnet Økern stammer fra Øykrin, eller æykrin, som er sammensatt av æykr (eik) og vina (eng), og kan fortelle om tidligere eikeskog i området. Økern betyr altså "Eikenga". Det er gjort funn fra jernalderen på Økern, men området ble først nevnt i historiske kilder i 1279 med gården Økern! Senere har Politigården hatt adresse Økernveien 144, og var en god del forandret og modernisert etter at eiendommen ble utskilt fra gården Økernly i 1899. Den fikk navnet "Økernfryd" med bnr. 22.

I 1936 selges fabrikken til forretningsmannen Trygve Rønning som begynner og bygge om deler av første etasje til forretningslokaler. Først kommer Økerns første lille postkontor, omtrent midt på bygningen. Så åpner Rønning isenkram og fargehandel i lokalene ved siden av - og til slutt blir den delen som vender ut om Økernveien omgjort til kolonialforretning.

HISTORISKE FOLK OG PLASSER I OMRÅDET:

 • Sverre Refstads plass (motstandsmann skutt i 1943)
 • Økernly (mellom Økernveien og Økern Torgvei)
 • Kabelheimen
 • Johannesløkken (Økerns eldste hus)
 • Standard Telefon og Kabelfabrikk (STK) 1915
 • Fabrikkgata, nå Kabelgata
 • Økern gård fra 1279
 • Økern ble regulert til industriområde i 1950

 

Økernsenteret ble åpnet i 1969. Høyblokka er 18 etasjer høy og er et kjent landemerke i byen.