FRA INDUSTRI TIL URBANT, BÆREKRAFTIG OG LEVENDE BYSENTRUM FOR HELE OSLO

Økern Sentrum blir et fremtidsrettet bysentrum

Økern Sentrum blir et levende byområde med boliger, handel, kultur og kontorer. Økern blir sentrum i Hovinbyen som er det store utviklingsområdet for boligbygging og bedriftsetableringer nord for Oslo sentrum. Økern skal transformeres til et attraktivt, moderne og bærekraftig bysentrum:

 • Med helhetlig og langsiktig utvikling av bydelen
 • Med fokus på urban bærekraft, grønn mobilitet og kollektiv tilgjengelighet
 • Med tilrettelegging for gode opplevelser 
 • Med fokus på aktivitet og kultur
 • Med grønn og urban natur og gode smarte boliger
 • Med byhandel, byøkologi og et godt og rikt byliv

HOVINBYEN

Oslos største utviklingsområde

Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med planer for 30–40 000 nye boliger som vil huse totalt 100 000 mennesker og 2,5 millioner kvm næringsareal som utgjør 50–100 000 nye arbeidsplasser. 

Nærheten til sentrum gjør at Hovinbyen vil være en forlengelse av den tette byen. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Hovinbyen skal binde sammen indre by og Groruddalen.

BOLIGER I SENTRUM AV HOVINBYEN

Hovinbyen bygges mens du leser dette. Mange nye boligområder er ferdige, andre er under planlegging eller utbygging. 

Det er i nærområdet også etablerte områder med mange boliger, som Risløkka med sin småhusbebyggelse.  og Kabelgata vil være viktig for sentrumsfølelsen. 

Økern Sentrum vil by på byboliger som i god blanding med andre funksjoner skal gi Økernområdet den sentrumsfølelsen som i dag mangler.

Økern som sentrum

Til sammen er det allerede planlagt over 12 000 boliger i gå-avstand til Økern Sentrum. For disse skal Økern bli sentrum. Med Ulven, Økern S, Hasle Linje, Gregers Kvartal, Økern Torg, Kabelgata og Økern Sentrum planlegges over 7 000 boliger med omlag 15 000 mennesker.

ØKERN SOM DEL AV OSLO

Ekte. Nyskapende. Berikende. Et nytt sentrum i Oslo.

Økern er en viktig del av det viktigste byutviklingsgrepet i Oslo i nyere tid. Målet for planleggingen som nå pågår er å skape en velfungerende, bærekraftig og fremtidsrettet by. 

Økern skal være senterpunktet i et område som peker framover og etablerer gode sammenhenger mellom arbeidstid, fritid, og sosialt liv.

Markedsgrunnlag

Økern ligger i bydel Bjerke på grensen mot bydel Grünerløkka, i det som i Oslos byplansammenheng omtales som ytre by. 

Økern ligger sentralt plassert i Oslo og har et nedslagsfelt på 783 000 innbyggere, som ventes å øke til omlag 874 000 innbyggere i 2025.

Primærmarkedet består av bydelene Bjerke, Grunerløkka, Gamle Oslo, Grorud og Alna med 222 000 innbyggere, som forventes å vokse med 15,2 % innen 2025.

Sekundærmarkedet består av ytterligere 227 000 innbyggere som inkluderer bydelene Sagene, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Stovner.

Tertiærområdet inkluderer resten av Oslo, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal med 324 000 innbyggere. 

HISTORIEN

Økern før og nå

Navnet Økern stammer fra Øykrin, eller æykrin, som er sammensatt av æykr (eik) og vina (eng), og kan fortelle om tidligere eikeskog i området. Økern betyr altså "Eikenga". Det er gjort funn fra jernalderen på Økern, men området ble først nevnt i historiske kilder i 1279 med gården Økern. Senere har Politigården hatt adresse Økernveien 144, og var en god del forandret og modernisert etter at eiendommen ble utskilt fra gården Økernly i 1899. Den fikk navnet "Økernfryd" med bnr. 22.

I 1936 selges eiendommen til forretningsmannen Trygve Rønning som bygger om deler av første etasje til forretningslokaler. Først kommer Økerns første lille postkontor, senere isenkram og fargehandel - og til slutt en kolonialforretning.

HISTORISKE FOLK OG PLASSER I OMRÅDET:

 • Sverre Refstads plass (motstandsmann skutt i 1943)
 • Økernly (mellom Økernveien og Økern Torgvei)
 • Kabelheimen
 • Johannesløkken (Økerns eldste hus)
 • Standard Telefon og Kabelfabrikk (STK) 1915
 • Fabrikkgata, nå Kabelgata
 • Økern gård fra 1279

Økern ble regulert til industriområde i 1950. Økernsenteret ble åpnet i 1969. «Høyblokka» er 18 etasjer høy og er et kjent landemerke i byen, tegnet av arkitektene Per Norseng og Håkon Mjelva.